e-mail:
socpol.redakcja@is.uw.edu.pl

Adres redakcji:
Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
Wydział Socjologii UW
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa
Studia Socjologiczno-Polityczne na Facebooku
Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski
partner wydawniczy: Wydawnictwo Akademickie SEDNO
Numery czasopisma dostępne są bezpłatnie dla subskrybentów bazy CEEOL
a także za pośrednictwem konta Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego