„Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” zapraszają autorów tekstów dotyczących związków pamięci zbiorowej
i polityki

Polityce historycznej (polityce pamięci) poświęcono już w Polsce wiele książek i artykułów. Nadal można jednak dostrzec niedostatek szczegółowych studiów przypadku, pokazujących jak dokładnie kształtowana jest pamięć zbiorowa przez polityków i urzędników. Dlatego w planowanym numerze chcemy zająć się związkami pamięci zbiorowej i szeroko rozumianej polityki, skupiając się na konkretnych politykach pamięci (memory policies; history policies), działaniu instytucji i mediów pamięci oraz strategiach partii i innych podmiotów politycznych. Ważne jest także pytanie o treści pamięci zbiorowej i ich zmianę w ostatnich dziesięcioleciach. Zależy nam na artykułach wynikających z badań empirycznych społeczeństwa jako całości, konkretnych instytucji, mechanizmów, strategii i praktyk pamięci w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (2004).

Tematyka numeru ma w centrum następujące pytania: Jakie modele pamięci proponują programy różnych partii politycznych? Za pomocą jakich narzędzi i środków je realizują? Czy polityka historyczna jest niezbędnym zadaniem środowisk chcących zdobyć i utrzymać władzę, czy też – niekoniecznie najważniejszą – składową marketingu politycznego? Jakie polityki pamięci kształtowane są w różnych obszarach działalności państwa, w tym polityce zagranicznej i dyplomacji kulturowej, krajowej polityce kulturowej, polityce społecznej? Czym różną się polityki pamięci kształtowane w przestrzeni państwowej i samorządowej? Jaki jest związek europejskich i krajowych polityk oraz programów pamięciowych? Jakie wyobrażenia bliższej i dalszej przeszłości zdominowały pamięć zbiorową poszczególnych pokoleń Polaków i jak ta pamięć się zmienia.

Będzie temu poświęcony numer 2/2020 naszego pisma, który ukaże się pod koniec 2020 roku. Oczekiwaną tematykę tekstów określa tytuł i program pisma, poświęconego socjologicznym analizom polityki. Publikacja na naszych łamach jest punktowana przez MNiSW (20 pkt).

Materiały do „Studiów Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” nr 2/2020 prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 5 maja 2020 r., na adres redakcji (socpol.redakcja@is.uw.edu.pl). Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać także u redaktorów planowanego numeru, Joanny Wawrzyniak (wawrzyniakj@is.uw.edu.pl) i Lecha M. Nijakowskiego (nijakowskil@is.uw.edu.pl)

Informacje dla autorów: http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/informacje_dla_autorow.html