Informacja o bieżącym numerze pisma znajduje się na stronie Wydawnictwa Akademickiego Sedno.

Egzemplarze drukowane czasopisma można zamawiać u partnera wydawniczego: info@wydawnictwosedno.pl

Wydanie elektroniczne czasopisma jest dostępne w serwisie https://www.ibuk.pl oraz w bazie https://www.ceeol.com