Artykuły w wolnym dostępie:
Jarosław Kilias, Jacek Raciborski
Socjologia publiczna epoki transformacji: Zygmunt Bauman i Jerzy Wiatr wobec przełomu ustrojowego

Adam Przeworski
The US 2020 Election and Learning from History

Jerzy Reykowski
Neoautorytaryzm: źródła psychologiczne

Bieżący numer czasopisma dostępny dla subskrybentów bazy CEEOL. Numery archiwalne po upływie 6 miesięcy od publikacji umieszczane są jako e-booki na stronie czasopisma w dziale Archiwum numerów.